Het gezin


Gezinsondersteuning voor u en uw gezin


1extpwnhpless8ckwg.jpeg

Mens op Maat biedt ondersteuning in het gezin aan zowel de kinderen als aan de ouders.

Jonge kinderen:

Heeft u als ouders geen idee meer waar u mee bezig bent, vraagt u zich af of het op een andere manier beter kan of hebben uw partner en u verschillende ideeën over de opvoeding waar u niet uit komt? Mens op Maat maakt samen met u, na een observatie en een afzonderlijk gesprek met beide ouders, een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan zorgt er voor, dat u een eenduidig beeld krijgt van de opvoeding waardoor kinderen door beide ouders consequent worden opgevoed. Voor de kinderen voelt het veilig en vertrouwd aan en voor u als ouders scheelt het conflicten waardoor u gezamenlijk aan uw gezinsleven werkt.

Oudere kinderen:

Hebben u en uw tiener(s) verschillende ideeën over de opvoeding, het leven, het gezinsleven en de regels die dit met zich mee brengt en weet u niet meer hoe u dit nog in goede banen kunt leiden? Mens op Maat biedt ondersteuning aan zowel u als aan uw tiener(s). Mens op Maat maakt door middel van intervisie het voor u allen duidelijk waar het probleem begonnen is en waar aan gewerkt moet worden. Het uitwerken van het probleem wordt onder professionele begeleiding gedaan. De werkwijze is per gezin verschillend, maar zowel met u als met uw tiener(s) vinden er individuele gesprekken plaats en gesprekken met u als gezin.

Het tarief per uur bedraagt 50 euro.

Het tarief voor een ondersteuningsplan is eenmalig 70 euro.

De tarieven gelden van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 18.00 uur. In de avonden, weekenden en feestdagen gelden andere tarieven. Deze kunt u ten alle tijden opvragen.